Γεωλογία: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των βυθισμένων πτυχών και των μη πτυχωτών πτυχών;


Απάντηση 1:

Η βύθιση μετράται πάντα για τον άξονα της πτυχής με την οριζόντια οποία σημαίνει ότι αν ο άξονας της πτυχής είναι σε μηδενικό βαθμό με την οριζόντια ή είναι παράλληλος με την επιφάνεια, είναι γνωστός ως πτυσσόμενο δίπλωμα. Ενώ αν ο άξονας μιας πτυχής σχηματίζει μια γωνία με την οριζόντια surfave ονομάζεται πτύχωση και η γωνία με την οριζόντια είναι γνωστή ως βύθιση.