Πώς μπορείτε να περιγράψετε τη διαφορά μεταξύ βρωμίου και χλωρίου;


Απάντηση 1:

Όσον αφορά τον περιοδικό πίνακα, το βρώμιο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το χλώριο. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια χαμηλότερη τιμή ιοντισμού και ηλεκτραρνητικότητα, αλλά υψηλότερη ατομική ακτίνα. Επιπλέον, το χλώριο έχει 17 πρωτόνια, ενώ το βρώμιο έχει 35 πρωτόνια.

Όσον αφορά τις ιδιότητες, είναι παρόμοιες δεδομένου ότι βρίσκονται στην ομάδα 17, η οποία αντιπροσωπεύει τα αλογόνα. Ωστόσο, δεν γνωρίζω τις συγκεκριμένες διαφορές.

Ελπίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτησή σας!