Πώς μπορώ να βρω την τιμή για μια διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ 2 βαθμών;


Απάντηση 1:

Έχει ήδη οριστεί η τάση;

Για παράδειγμα, έχουν ονομάσει τη μεταβλητή V_ab;

Αυτή θα είναι η διαφορά Vab = Va - Vb

Αν δεν υπάρχει καθορισμένη μεταβλητή, χρησιμοποιήστε μόνο τον ορισμό που έχετε γράψει στην ερώτησή σας:

Vab = Va-Vb

Εάν το ορίσετε με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θα λάβετε ένα ψευδές αποτέλεσμα.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το σωστό είναι!

Αν δεν θέλετε αρνητικό αποτέλεσμα, απλά γυρίστε την κατεύθυνση.

Για παράδειγμα: Vab = - 10 V μπορείτε να ξαναγράψετε ως Vba = + 10 V

Και οι δύο είναι σωστές, υποθέτοντας ότι έχετε υπολογίσει σωστά την τάση.