Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του IMPS P2A και του P2P;


Απάντηση 1:

Το IMPS P2A και το P2P: Η υπηρεσία IMPS ή άμεσης πληρωμής σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες κινητής τραπεζικής και διαδικτυακής τραπεζικής για να κάνετε άμεσες μεταφορές σε μεμονωμένους λογαριασμούς ή εμπόρους για πληρωμές με πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές αγορές. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων σε πραγματικό χρόνο διασφαλίζει ότι τα χρήματα που μεταφέρονται αντανακλώνται μέσα σε λίγα λεπτά στο λογαριασμό του δικαιούχου, καθιστώντας την μία από τις πιο εύκολες επιλογές μεταφοράς χρημάτων. Το IMPS περιλαμβάνει μεταφορά κεφαλαίων σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τρόπους P2A και P2P.

Διαφορά μεταξύ IMPS P2A και P2P:

  • Με το IMPS P2A μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα παρέχοντας τον αριθμό του λογαριασμού του δικαιούχου και τον κωδικό IFSC για το υποκατάστημα στο οποίο βρίσκεται ο λογαριασμός του δικαιούχου.Αυτή είναι μια επιλογή όταν δεν έχουμε πρόσβαση στον αριθμό αναγνώρισης Money Mobile ή στον αριθμό MMID ο δικαιούχος.Για μια μεταφορά μέσω P2P, θα απαιτήσουμε τον αριθμό MMID και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου. Ένα MMID είναι ένας επταψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοχο λογαριασμού που του επιτρέπει να λαμβάνει κεφάλαια μέσω του IMPS. Για να στείλετε χρηματικά ποσά μέσω P2P, ο δικαιούχος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα MMID, κατεβάζοντας την τραπεζική εφαρμογή της τράπεζάς του. Στη συνέχεια, το MMID αποστέλλεται στον κάτοχο λογαριασμού μέσω ειδοποίησης μέσω SMS.

Απάντηση 2:

P2A σημαίνει, λογαριασμός προσδιορισμένος από τα στοιχεία λογαριασμού του κωδικού IFSC και αριθμός λογαριασμού και όνομα του δικαιούχου.

Ως P2P νοείται ο λογαριασμός που προσδιορίζεται από τον αριθμό τηλεφώνου και τον 7ψήφιο MMID του δικαιούχου.

MMID, Ταυτότητα κινητού χρήματος για οποιοδήποτε λογαριασμό.

Ο συνδυασμός του αριθμού τηλεφώνου και του MMID θα είναι μοναδικός για κάθε λογαριασμό. 10 ψηφία + 7 ψηφία.


Απάντηση 3:

P2A σημαίνει, λογαριασμός προσδιορισμένος από τα στοιχεία λογαριασμού του κωδικού IFSC και αριθμός λογαριασμού και όνομα του δικαιούχου.

Ως P2P νοείται ο λογαριασμός που προσδιορίζεται από τον αριθμό τηλεφώνου και τον 7ψήφιο MMID του δικαιούχου.

MMID, Ταυτότητα κινητού χρήματος για οποιοδήποτε λογαριασμό.

Ο συνδυασμός του αριθμού τηλεφώνου και του MMID θα είναι μοναδικός για κάθε λογαριασμό. 10 ψηφία + 7 ψηφία.


Απάντηση 4:

P2A σημαίνει, λογαριασμός προσδιορισμένος από τα στοιχεία λογαριασμού του κωδικού IFSC και αριθμός λογαριασμού και όνομα του δικαιούχου.

Ως P2P νοείται ο λογαριασμός που προσδιορίζεται από τον αριθμό τηλεφώνου και τον 7ψήφιο MMID του δικαιούχου.

MMID, Ταυτότητα κινητού χρήματος για οποιοδήποτε λογαριασμό.

Ο συνδυασμός του αριθμού τηλεφώνου και του MMID θα είναι μοναδικός για κάθε λογαριασμό. 10 ψηφία + 7 ψηφία.